BANjALUKA, 17. novembra – U kasu “Autoputeva RS” se za deset mjeseci ove godine slilo 15,4 miliona KM, što je za oko milion maraka manje u odnosu na isti period lani, kada je naplaćeno 16,38 miliona KM.
Iako ove godine nije bilo mnogo putničkih vozila, prihod od putarine je, kako kažu u ovom preduzeću, solidan zahvaljujući vozilima koji vrše transport robe i materijala.- Tokom januara ostvaren je prihod od 1,69 miliona, dok je u februaru po istom osnovu naplaćeno 1,66 miliona KM. Mart je zbog poznatih problema, izazvanih pandemijom virusa korona bio nešto slabiji, pa je u tom periodu naplaćeno 1,24 miliona KM – istakli su u “Autoputevima RS”.

Dodali su da su virus korona i preduzete mjere zaštite stanovništva od širenja infekcije gotovo prepolovile prihod od putarine u aprilu u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

– U aprilu ove godine naplaćeno je oko 884.000 KM. Popuštanje mjera u maju odrazilo se i na prihod od putarine, tako da je primjetno povećanje u tom mjesecu, s obzirom na to da je naplaćeno 1,23 miliona KM – istakli su u “Autoputevima RS” i dodali da je u junu naplaćeno 1,67 miliona, u julu 1,69 miliona KM, a u avgustu 1,79 miliona KM. U septembru je, dodaju, na ime putarine naplaćeno 1,7 miliona KM, a u oktobru 1,82 miliona KM.

Prihod od putarine, dodaju u “Autoputevima RS”, namijenjen je servisiranju preuzetih kreditnih obaveza, pripremi studijske i planske dokumentacije za nove projekte, plaćanju troškova eksproprijacije, modernizaciji sistema naplate putarine i unapređenje bezbjednosti saobraćaja, kao i za troškove poslovanja preduzeća.

Foto: FB Policija zaustavlja

– Pandemija, srećom, nije zaustavila realizaciju već započetih projekata, od kojih je najznačajnija izgradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške, te prve dionice auto-puta na Koridoru 5 C, od petlje “Tovira” do petlje “Kostajnica” – kazali su u “Autoputevima RS”.

Nadvožnjak Trn

Dodali su da je u toku tenderska procedura izbora izvođača radova na drugoj dionici Koridora 5C, od petlje “Kostajnica” do Putnikovog brda, odnosno međuentitetske linije, kao i za auto-put na pravcu od Vukosavlja, preko Brčkog i Bijeljine do granice sa Srbijom.

– U planu je intenziviranje realizacije projekta izgradnje autoputa na pravcu od Glamočana do Mliništa, u sklopu kojeg je i obilaznica oko Banjaluke, a svojim tokom ide i projekat izgradnje autoputa Banjaluka -Prijedor – kazali su u “Autoputevima RS”.

Glas Srpske