LAKTAŠI, 14. decembra – Republička inspekcija za hranu zabranila je uvoz pošiljke smrznute jagode u količini od 6,5 tona, porijeklom iz Slovenije, zbog nedostataka na deklaraciji.

smrznute-jagode

Inspekcijskim pregledom pošiljke i transportne ambalaže u koju je proizvod bio upakovana, utvrđeno je da na istoj nije naveden deklarisani rok upotrebe, kao ni datum zamrzavanja plodova.

 

– Hrana koja se stavlja u promet mora imati deklaraciju na jednom od službenih jezika i pisama koji su u upotrebi u RS, mora biti lako uočljiva, jasna i čitka, te sadržavati sve propisane elemente, a između ostalih i rok trajanja. Za ishranu ljudi nije pogodna hrana koja nema označen rok upotrebe, ako rok upotrebe nije jasno označen ili je deklarisani rok upotrebe istekao – saopštili su iz Inspektorata RS.

 

Srpskainfo