Opštinska uprava opštine Laktaši u periodu od 24.02. do 09.03.2022. godine provela je istraživanje u cilju procjene stepena zadovoljstva građana administrativnim i komunalnim uslugama na području opštine Laktaši. Ispitivanje javnog mišljenja korisnika javnih usluga provedeno je na uzorku od 300 građana, starosti preko 18 godina. Učešće građana je bilo dobrovoljno, anonimno i od velikog značaja za dalje unapređenje rada Opštinske uprave i Skupštine opštine Laktaši.

Na osnovu dobijenih anketnih rezultata, možemo primjetiti da stanovnicima naše opštine najviše smeta to što ne postoji dovoljno zelenih javnih površina i igrališta za djecu, te cijena odvoza otpada i smeća. Sa druge strane najveće zadovoljstvno izrazili su kad su u pitanju sportska dešavanja na području opštine. Zahvaljujući rezultatima ankete, nadležni će definisati  odgovarajuće korektivne mjere, kao odgovor na zahtjeve građana.

Rezultate ispitivanja zadovoljstva građana javnim uslugama možete pogledati OVDJE.