LAKTAŠI, 24. avgusta – Iz “Ohridskog prologa”: Kako da pobedimo neprijateljstvo neprijatelja naših?

Patrijarh Pavle

Ustupanjem, krotošću i molitvom. Ustupanjem u svemu osim u veri i čistoti života, krotošću i molitvom svagda i svagda. Sv. Amvrosije piše: „to je oružje pravednika, da ustupajući pobeđuju, kao što vešti strelci imaju običaj da bežeći ustreljuju jače od sebe”.

Neki brat bi uvređen od druga svoga, no ipak želeći mira s njim pođe k njemu da se izmiri. Ali drug mu ne hte ni vrata otvoriti, no ružeći ga iznutra otera ga od doma svoga. Požali se brat jednom duhovniku, a ovaj mu reče: „idući drugu tvome na mirenje ti si celim putem u mislima njega osuđivao a sebe opravdavao. Savetujem ti, da i ako je drug tvoj zgrešio protiv tebe, ti utvrdi misao u sebi kao da si ti zgrešio protiv njega, a tako idi k njemu, i u mislima njega opravdavaj a sebe osuđuj.” – Tako brat i postupi. I šta se dogodi? Tek je brat stigao blizu doma svoga druga, a ovaj otvori vrata širom, pritrča i zagrli uvređenog brata, i izmiri se s njim.