LAKTAŠI, 14. jula – U posljednje vrijeme u Federaciji BiH primjetan je veći broj osoba za koje je utvrđeno da su pozitivni na korona virsu, a koje se slobodno kreću bez izdatog rješenja o određenoj mjeri od strane nadležnih kantonalnih organa, u skladu sa Zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti.

To predstavlja ozbiljnu prijetnju po javno zdravlje, te pogoršava ionako tešku COVID-19 epidemiološku situaciju u Federaciji BiH, stoji, između ostalog, u dopisu Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koji je kantonalnim ministarstvima zdravstva i kriznim štabovima, kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, zavodima za javno zdravstvo i upravama policije MUP-a kantona uputio hitan zahtjev za dosljedno postupanje u skladu sa pomenutim zakonom.

Iz Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva traže i poštovanje zaključaka koje je Vlada FBiH donijela, usvojivši informaciju o pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciji u FBiH. Ovim zaključcima traži se intenzivnije postupanje kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, a s ciljem preduzimanja i restriktivnijih mjera, ukoliko se ocijeni da su potrebne, na osnovu procjene COVID-19 epidemiološke situacije u kantonu.

– Pomenutim zakonom, zaštita od zaraznih bolesti dužnost je jedinica lokalne samouprave – opština, kantona i Federacije BiH, zdravstvenih ustanova, zavoda zdravstvenog osiguranja, nosioca privatne prakse, privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih osoba – saopštili su iz Kriznog štaba, iz kojeg su od pomenutih institucija zatražili da svoje dalje postupanje, posebno u pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciji, usklade sa odredbama Zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti, te da preduzmu mjere za koje su nadležni.

Srpskainfo