LAKTAŠI.21.decembra- Radi provjere usklađenosti sadržaja metanola u sredstavima za pranje vjetrobranskih stakala, sa odredbama Pravilnikom o bezbjednosti predmeta široke potrošnje , Republička zdravstvena inspekcija je izvršila uzorkovanje ovih sredstava koja se prometuju na tržištu Republike Srpske, radi laboratorijskog ispitivanja.

Uzeto je 25 uzoraka različitih sredstava, a ispitivanje je izvršio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, kao laboratorija ovlašćena za ispitivanje predmeta opšte upotrebe. Analizom je utvrđeno da 12 vrsta ovih sredstava sadrže nedozvoljene količine vrlo otrovne hemikalije metanola.

Slikovni rezultat za tecnost  za pranje vjetrobranskih stakala

Metanol (CH3OH) se najčešće nalazi u nekim alkoholnim pićima, u vrlo malim  koncentracijama, a kao što vidimo, sadrže ga i sredstva za pranje vjetrobranskih stakala

metanol (CH3OH)

Metanol je vrlo otrovan alkohol. Zbog njegovog jednostavnog dobijanja i pristupačne cene upotrebljavao se i za falsifikovanje alkoholnih pića. Pošto je otrovan važno je da alkoholna pića sadržavaju minimalnu koncentraciju metanola. U manjim količinama on izaziva slepilo, a veća količina od 25 gr, je smrtonosna. Razlog za njegovu otrovnost leži u tome što se metanol u organizmu pri sagorevanju pretvara u mravlju kiselinu koja razara vrlo osetljive nervne ćelije.

Metilni alkohol se razgrađuje znatno polaganije (oko 5 puta polaganije) u telu od etilnog alkohola, i ne oksidira potpuno u telu. Gotovo 50% metilnog alkohola izlučuje se kroz bubrege i pluća. Ako do intoksikacije dođe uzimanjem samog metilnog alkohola, simptomi se mogu javiti tek nakon nekoliko sati, a nekad tek nakon jedan i više dana. Simptomi trovanja metilnim alkoholom javljaju se u obliku jakih želudačnih bolova, povraćanja, smetnje vida sa proširenim nepomičnim zenicama, vrtoglavice, poteškoća kod disanja, cijanoze, brzog i slabog pulsa, a nakon toga nastupa delirijum sa kolapsom. Osobe koje prežive trovanje metilnim alkoholom, često ostaju slepe čitavog života. Rani početni znak hroničnog trovanja metilnim alkoholom je oštećenje vidnog polja za pojedine boje.

 

Ilegalni proizvođači alkoholnih pića, da bi povećali zaradu, često deo običnog alkohola zamenjuju metanolom, bez obzira na to što je otrovan.

Osim što je otrovan ako se popije, metanol isparavanjem takođe može da utiče na zdravlje čovjeka. S obzirom da se  sredstva za pranje vjetrobranskih stakala koriste najviše u zimskom periodu, neophodno je upozoriti vozače da obrate pažnju koji proizvod koriste. Republička zdravstvena inspekcija je utvrdila da neka od tih sredstava na našem tržištu imaju preveliku količinu metanola. Riječ je o sljedećim sredstvima:

1. „BLITZ“, proizvođača „EXON“ d.o.o. Kiseljak
2. „AUTO SJAJ“, proizvođača „ZELENA DOLINA“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje
3. „AUTODŽAM“, proizvođača „BELIF“ d.o.o. Jelah
4. „ZIMKO“, proizvođača „BELIF“ d.o.o. Jelah
5. „BPPetrić“, za „BP PETRIĆ“, Bijeljina proizvodi „BELIF“ d.o.o. Jelah
6. „TOTAL SJAJ“, proizvođača „ANITEX MD“, d.o.o. Doboj
7. „FLASH“, proizvođača „ADECO“ d.o.o. Novi Sad
8. „GLAZER Total Glass Care“, proizvođača „Bell Chemicals“ d.o.o. Banatsko Veliko Selo
9. „SHINY“, proizvođača „Bell Chemicals“ d.o.o. Banatsko Veliko Selo
10.„SUPER GLASS“,proizvođača „JUNIOR“ d.o.o. Inđija
11.„FLASH“, proizvodi EUROLAB d.o.o. Banja Luka
12.„LIQUI MOLY“, proizvođača „Liqui Moly GmbH, Ulm“, Njemačka