LAKTAŠI, 17. oktobra – Tri poljupca su dio srpske kulture i tradicije i od njih se rijetko kad odstupa.

srbin

Tek tokom posljednjih decenija dvadesetpg vijeka kod Srba je zaživjelo ljubljenje tri puta. U hrišćanskom svijetu osnovno značenje ovog pozdrava predstavlja međusobno pozdravljanje Svetog Trojstva, a svaki poljubac je posvećen: Ocu, Sinu i Svetome Duhu.

Pored ovog prisutno je i drugo objašnjenje, koje je manje poznato, a u sebi nosi poruku i zavjet nacionalne časti, ono glasi:

“Kad se duže vrijeme nisu vidjeli,

Srbi se ljube tri puta.

Onaj treći poljubac u obraz je najznačajniji.

Srbi se ljube tri puta:

u ime života,

u ime smrti,

i u ime časti”

Većina naroda obraz smatra središtem časti, a za Srbe je to jedna posebna karakteristika, tako da i ima posebno značenje i smisao.

Prvi poljubac, poljubac u ime života, prosljava vrijednosti života, nosi poruku da se živi životom dostojnog i časnog čovjeka.

Drugi poljubac, poljubac u ime smrti, posvećen je s dužnim poštovanjem srpskim najbližim pokojnicima, kao i srpskim slavim predcima.

Treći poljubac, poljubac ime časti, poručuje, u hrišćanskom duhu, da se živi u časti hrišćanskih vrlina.

tri prsta

Drugi karakterističan srpski pozdrav jeste tri prsta desne ruke koja su podignuta prema nebu. Ovaj način pozdrava pojavio se za vrijeme Prvog i Drugog srpskog ustanka, a neki smatraju da se javio i nekoliko vijekova ranije. Smatra se da se ovaj pozdrav koristio u svečanim situacijama i prilikama. Simbolično tri prsta predstavljaju krst, pa je to ujedno i pozdrav Svetom Trojstvu. Srbi kada se krste koriste upravo ta tri prsta, palac, kažiprst i srednji prst, a oni kada se spoje predstavljaju Jedinstvo Trojstva.

U neka davnija vremena Srbi su se prilikom susreta kao i većina drugih naroda ljubili dva puta. Kao dio svog identiteta Srbi su na talasu povratka religiji i pravoslavlju veoma brzo prihvatili tri poljubca kao tradicionalan način pozdravljanja. Ovo se prati u tolikoj mjeri da i prilikom posjeta stranih političkih delegacija, glumaca ili pjevača srpski mediji prate koliko puta se gost pljubio sa domaćinima i šta je on ustvari na taj način želio da poruči.

 

/dalisteznali.novi.ba/