LAKTAŠI, 27. maja – Dobrovoljno vatrogasno društvo Laktaši osnovano je 20. decembra 1977. godine.
Međutim, njegovo postojanje se veže uz osnivanje današnje opštine Laktaši, iako za to nema
pisanih podataka.
Osnovni zadatak i smisao postojanja ovog društva je organizovano učestvovanje u
gašenju požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i drugim
elementarnim nepogodama.
Kroz ovo društvo je u protekle četiri decenije prošlo više od hiljadu aktivnih članova.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Laktaši je jedno od opremljenijih i organizovanijih društava na
području BiH. Sve je to postignuto zahvaljujući entuzijazmu i nesebičnim zalaganjem članova,
ali i neophodnoj pomoći i podršci opštinskih organa vlasti. Članovi ovog društva ujedno su i
pripadnici specijalizovane jedinice Civilne zaštite za spašavanje od požara.