LAKTAŠI, 10.februara – Pred nama je nova rubrika, koju “Glas Laktaša” realizuje u saradnji sa JU NB „Veselin Masleša“ Laktaši. U pitanju je rubrika “Zavičajna zbirka”, kroz koju ćemo upoznati naše Laktaše, njihovu prošlost, i sve ono što je vrijedno i što je ostavilo traga na kulturnu baštinu i svakodnevni život naših sugrađana.

Za početak, upoznajmo se sa našom bibliotekom:

JU NB „Veselin Masleša“ Laktaši osnovana je davne 1950. kao samostalna ustanova. 1969. godine njen rad je prekinuo katastrofalni zemljotres. Ponovo je obnovljena 1972. godine, a od 1986. svoj rad nastavlja u novoj, modernoj zgradi tadašnjeg Doma kulture.


Ratna dešavanja na prostoru Bosne i Hercegovine usporavaju njezin razvoj, da bi se u poslijeratnim godinama polako obnavljala u svakom pogledu. Proširivao se prostor za rad, ali se i knjižni fond značajno uvećavao.


2016. godine naša biblioteka dobija značajno priznanje Društva bibliotekara Republike Srpske, nagradu „Đorđe Pejanović“, kao najbolja biblioteka u Republici Srpskoj u 2016. godini.