LAKTAŠI, 14. aprila – Odvajkada su mostovi spajali ljude i obale. Oni nisu samo obične građevine od drveta, kamena, betona ili željeza, oni su simbol života, ljubavi i prijateljstava.

Najstariji i najvažniji most u našoj opštini je most u Klašnicama na rijeci Vrbas. Od Delibašinog sela do ušća Vrbasa u Savu postojao je jedino ovaj drveni most u Klašnicama
zanimljive i skladne konstrukcije, sagrađen 1867. godine. Srušen je 1938. godine, a na istom
mjestu nikao je betonski most. Zbog dotrajalosti i ugrožene bezbjednosti saobraćaja ovaj most je zamijenjen novim.

2002. godine je izgrađen potpuno novi most pod nazivom „Most pobjede“, dužine 93 metra, nosivosti 60 tona, sa dvije saobraćajne trake i pješačke staze. Ovaj most ne povezuje samo lijevčanski i župski dio opštine Laktaši, već je od strateške važnosti za sve opštine na dvije obale Vrbasa.
Na teritoriji naše opštine je izgrađeno više manjih ili većih mostova, ali se po važnosti
izdvajaju mostovi na rijeci Vrbas, most u Klašnicama, most između laktaških sela Ada i
Miloševci i most koji spaja Trn sa Šušnjarima.