LAKTAŠI, 05. maja – Područje opštine Laktaši je oduvijek imalo povoljan saobraćajni položaj, počevši od doba Rimljana, kada je ovuda prolazio tzv. Put soli, koji je povezivao Jadransko more sa Panonijom. Iz ovaj glavni put razvijan je i sistem stanica: Ad Ladios (Trn) i Ad Fines (Mahovljani).

Do 1972. godine asfaltom je bila pokrivena samo cesta Banja Luka – Gradiška, puštena u saobraćaj daleke 1938. Godine. Tek početkom osamdesetih godina 20. vijeka asfaltiran je značajan dio seoskih puteva, tako da se 1982. godine u 27 od 37 laktaških sela dolazilo uređenim putem. 

Danas kroz laktašku opštinu prolazi auto-put Banja Luka – Gradiška (izlazak na auto-put Beograd-Zagreb) i auto-put Banja Luka-Doboj. Našu opštinu presijecaju i značajni magistralni putevi, kao što su Banja Luka-Gradiška, Klašnice-Prnjavor i Klašnice-Srbac, te brojni regionalni I lokalni putevi.