LAKTAŠI, 21. jula – Poljoprivredno zemljište u opštini Laktaši se prostire na preko 25 hiljada hektara.

Veći dio čine oranice, skoro 88 odsto, dok manji dio otpada na voćnjake i livade. Kada se tome dodaju povoljna klima, tradicija i činjenica da su dve trećine domaćinstava u opštini poljoprivredna, razvoj poljoprivrede, a samim time i stočarstva je jedan od najbitnijih prioriteta. Međutim, stočni fond na teritoriji naše opštine je u stalnom opadanju već
decenijama. Broj grla se smanjuje, a time i prihodi od stočarske proizvodnje.

Značajne mogućnosti za razvoj ove grane poljoprivrede se nedovoljno koriste. Seoska domaćinstva se pretežno bave svinjogojstvom i tržišnom proizvodnjom mlijeka.