LAKTAŠI, 24. februara – Razvoj zdravstva u Laktašima počinje poslije Drugog svjetskog rata.
Zdravstvene usluge se pružaju u ambulanti Banje Laktaši od 1954. godine, da bi se 1957.
osnovala Zdravstvena stanica sa pomoćnim ambulantama u Slatini, Кriškovcima,
Кobatovcima i Trnu.

Монографија “Дом здравља у Лакташима – 50 година”
Глас 1. јули 1974.
Глас 21. мај 1985
Glas, 19.juni, 2008.

Ova zdravstvena ustanova 1974. prerasta u Dom zdravlja „Mladen Stojanović“. Pored nje, stanovništvo koristi i zdravstvene usluge u ambulantama u Slatini, Кriškovcima, Aleksandrovcu i Trnu.

Glas srpski, 27.juli 2000.

Na području naše opštine se nalaze i dva savremeno opremljena centra, Centar za fizikalnu terapiju u Trnu i Centar za dijalizu u Laktašima.

Glas, 1.oktobar, 2008.

Javna ustanova Dom zdravlja u Laktašima je prva zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj koja je implementirala koncept porodične medicine.

Глас 23. август 2007.