LAKTAŠI, 24. novembra – Iako smo, govoreći o porijeklu prezimena na našem području spominjali Hercegovinu i Crnu Goru, javljaju nam se naši čitaoci, sa pitanjem otkud sad priča o arheološkim nalazištima.

Čudni su putevi božiji, i istorija je pokazatelj pojedinačnih ljudskih sudbina, ali i cijelih naroda, ljudskih zajednica i njihovog kretanja. Pa tako, moramo uzeti u obzir, da sva arheološka nalazišta na području Laktaša nude podatke o davnim vremenima, iz perioda II do IV vijeka, i da zahvaljujući ovim podacima  imamo mogućnost postati svjesni bogatstva koje čuva prošlost ovih krajeva.

Ono što se dešavalo mnogo kasnije, pripada nekom drugom vremenu, i seobe naroda i porodica koje su bile uslovljene raznim faktorima, svjedoče o periodu turske, austro-ugarske vladavine, i nikako ih ne smijemo miješati sa rimskom kulturom, ili sa periodom mlađeg paleolita između 60.000 do 10.000 godina p.n.e.

 

 

Zidine, Jelića gaj – Laktaši

Jelića brdo

 

U Laktašima, na lokalitetu Zidine pod Jelića gajem, i danas su vidljivi ostaci zgrade i popločanog prolaza prema vrelu, a nešto dalje prema prvim obroncima Kozare, vršeno je 1989. godine i jedno arheološko iskopavanje rimskih građevina u okolini Laktaša. Tom prilikom otkrivena je prostrana zgrada sa svim elementima koji karakterišu rimsku arhitekturu, sa specijalnim sistemom zagrijavanja (hipocaustum). Utvrđeno je takođe i postojanje javnog kupatila „terme” koje je bilo podignuto u blizini izvora termalne vode koji je i danas u upotrebi.

Na istom lokalitetu 2002. godine, otkriveni su ostaci termi koje datiraju od II do IV vijeka. O tome govore nalazi podne opeke i hipokaustne cigle, ulomci grnčarije, stakla i novca.