BANJA LUKA, 13. decembra – Kraj godine bilježi i neke društveno korisne aktivnosti, koje su, rekli bismo, po tematici vrlo aktuelne u našoj okolini. Zaposleni u pojedinim kladionicama, članicama Asocijacije legalnih priređivača igara na sreću (ALPIS), a koji kontaktiraju sa igračima, završili su edukaciju kojom su osposobljeni da prepoznaju prve simptome zavisnosti od igara na sreću. U skladu sa međunarodnim standardima, svi polaznici obuke su dobili individualna uvjerenja, dok su se kompanijska uvjerenja o edukovanom osoblju našla na vidnim mjestima u poslovnicama kompanije.

kladionica-kladionice-kladjenje-ilustracija-15012016-JB-12

Obuku su sproveli doktori i stručnjaci jedine relevatne ustanove – Kliničkog centra, a tokom edukacije zaposleni u kladionicama su osposobljeni da prepoznaju potencijalnu zavisnost kod igrača u ranim fazama. Pored ove obuke , u svim  poslovnicama postavljeni su promotivni materijali (posteri i flajeri) koji svojim sadržajem ukazuju na izazove stvaranja zavisnosti od igara na sreću, načine prevencije i kontakte gdje mogu da potraže pomoć.

“Zaposlenici Klinike za psihijatriju UKC RS u prethodna tri mjeseca sprovodili su edukaciju zaposlenih u mjestima gdje se priređuju igre na sreću, a na temu problema patološkog kockanja. Edukacija je imala višestruke ciljeve. Kao prvo, podrška društvenoj odgovornosti legalnih priređivača igara na sreću kroz podizanje nivoa informisanosti o problemu patološkog kockanja. Kao drugo, ovakva edukacija je preventivna mjera pojavnosti problema patološkog kockanja kod zaposlenih. Tokom edukacije naš stručni tim ukazao je na distinkciju socijalno prihvatljivog igranja na sreću u odnosu na zavisnost od kockanja, koji su rizični faktori koji mogu dovesti do razvoja bolesti, šta su to znaci  zavisnosti od kockanja… Na naše zadovoljstvo, edukacije su prošle uz zavidan nivou zainteresovanosti”, istakla je dr Nera Zivlak Radulović načelnica Klinike za psihijatriju.

Asocijacija legalnih priređivača igara na sreću i Univerzitetski klinički centar Republike Srpske sredinom maja potpisali su Ugovor o saradnji kojim je predviđena edukacija svih zaposlenih u kompanijama članicama ALPIS-a, kao i dalja saradnja kako bi svi novoprimljeni radnici prošli istu obuku. Značaj saradnje je u tome da se ova pojava suzbija u nastajanju, ali i podiže svijest o mogućim izazovima koje sa sobom nosi igranje na sreću.

“Značaj obuke je u tome da svi zaposleni na uplatno-isplatnim mjestima mogu lako da prepoznaju čak i prve simptome zavisnosti od igara na sreću. Izuzetno smo ponosni što je država prepoznala naše napore i što ćemo odsada zajedno raditi na prevenciji ovog problema”, objasnio je direktor APLIS-a Milutin Ćosić.

Kako igre na sreću u cijelom svijetu predstavljaju zabavu, u ALPIS-u žele da tako bude i ostane i u Republici Srpskoj. Zbog toga insistiraju na odgovornom priređivanju igara na sreću što podrazumijeva i usavršavanje i edukaciju zaposlenih u kompanijama članicama čemu će saradnja sa Kliničkim centrom svakako doprinijeti.

Slični modeli prevencije koriste se u mnogim državama svijeta, a ovaj koji je primjenjen kod nas je organizovan po ugledu na model iz Srbije gdje se već osam godina veoma uspješno primjenjuje projekat sa nazivom „Moguće je prekinuti”. Projekat je značajno podigao svijest o potrebi jačanja društvene odgovornosti, posebno u domenu odgovornog priređivanja igara na sreću i pokazao da je ključ uspjeha u saradnji sa značajnim organizacijama i relevantnim institucijama na lokalnom nivou.

 

Nezavisne