LAKTAŠI, 10. marta – Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ realizuje novi milionski projekat Park šuma “Slatina” koji će savremenim rješenjima, teniskim terenima, ugostiteljskim objektima i uređenim stazama za odmor i šetnju, na površini od čak 36 hektara šumskog zemljišta, poslužiti za dopunu ponude liječenja u banji „Slatina“, ali i rekreaciju posjetilaca, saznaje portal MojaBanjaluka. Info.

Slatina

Impresivno zamišljen projekat „Park šuma“ prostire se na oko 360 dunuma šuma i sa brojnim izvorima vode, a nadomak banje „Slatina“.

Projektom uređenja parka planirana je gradnja staza za šetnju, trim staza, sportskih terena, teretana na otvorenom, dječijeg igrališta, amfitetra, terapijskog vrta i restorana.

– Tačna vrijednost investicije uređenja Park šume u Slatini moći će se utvrditi tek nakon provedenih postupaka javnih nabavki, a trenutno procjenjujemo da bi se projekat mogao završiti za oko tri miliona KM – kažu nam u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”.

Park šuma “Slatina”, ulazna kapija, toalet i info-pult

Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 28. jula 2016. godine donijela odluku o proglašenju zaštićenog šumskog prirodnog kompleksa u neposrednoj blizini Banje Slatina, kao park šuma, kategorija VI- zaštićeno područje sa održivim korišćenjem prirodnih resursa, pod nazivom Park šuma “Slatina”. Prema zakonu RS, „Park šuma“ je prirodna ili sađena šuma, veće pejzažne vrijednosti, namijenjena za odmor i rekreaciju u kojoj su dopuštene samo one aktivnosti i radnje čija je svrha njeno održavanje ili uređenje.

U Zavodu ističu da vode računa da projekat bude održiv, kako sa aspekta očuvanja i unapređenja životne sredine, tako i sa ekonomskog aspekta.

– Vjerujemo da ćemo, uz pomoć i podršku drugih institucija, u ovome i uspjeti – dodali su u Zavodu “Dr Miroslav Zorović”.

Savremena rješenja u kombinaciji sa prirodom

Generalni koncept uređenja i organizacije prostora Park šume “Slatina” baziran je na dvije funkcionalne zone – zonu mirnog odmora i šetnje, koja obuhvata oko 80 odsto površine, i zonu intenzivnih aktivnosti.


Izgled restorana u Park šumi “Slatina”

Sa južne strane park šume Slatina, a uz saobraćajnicu Banja Luka-Slatina-Jaružani planirano je postavljanje teniskog terena, gradnja restorana i dječijeg igrališta.

– Ovaj restoran bi bio jedini ugostiteljski objekat u okviru kompleksa, sa dobrom lokacijom, uz sportske objekte i neposrednoj blizini Banje Slatina. Kako je krov planiranog objekta ravan, moguće je i postavljanje krovnog vrta, odnosno dodatnog korisnog prostora za proširenje restorana – stoji u idejnom rješenju Parka šuma “Slatina”, u koji smo imali uvid.

Plan predviđa i gradnju fudbalskog terena sa travnom podlogom, košarkaškog terena, kombinovanog sa terenom za odbojku. Gradiće se dva stola za stoni tenis, površina za fitnes na otvorenom, sa spravama koje istovremeno mogu služiti za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju od određenih povreda.

Šumske staze koje postoje u ovom parku trebaće iskrčiti i urediti, izgraditi dodatne trim staze, postaviti potrebni mobilijar. Dužina staze za šetnju iznosi oko tri kilometra. Dodatne staze biće projektovane namjenski, u skladu sa potrebama potencijalnih korisnika za rehabilitacijom i fizikalnom terapijom, sa maksimalnim nagibom do 5%.

U okviru ovog kompleksa planirana je piknik zona, gdje će biti dozvoljeno održavanje manifestacija i postavljanje mini štandova za prodaju lokalnih proizvoda.

Zaštićeno područje i biljne vrste

Zona jedan Parka šuma “Slatina” obuhvata ugrožene vrste. Tu će detaljno biti obilježene granice, kako bi biljni svijet ostao zaštićen, te će biti postavljeni info pultovi za posjetioce koji žele saznati više o vrstama koje se nalaze na tom području, kao i stepenu njihove zaštite u zemlji i svijetu.

Legenda zona u parku “Slatina”: 1- Zona ugroženijh i rijetkih vrsta, 2- Zona mirnog odmora i šetnje, 2’- Zona za edukacije, 3- Park u prirodnom okruženju, 4- Zona slobodnog parkovskog uređenja, 5- Zona sporta i rekreacije, 6- Zona gradnje objekta, 7- piknik zona.

Željka Javorac

Izvor: Mojabanjaluka.info


Novum
Novum
Novum
Novum