LAKTAŠI,03.decembra – „Elektrokrajina“ je svim kupcima koji imaju neizmirene račune za električnu energiju dostavila obavještenja o potrebi izmirenja duga kako bi izbjegli potencijalno isključenje sa mreže, poručili su iz ovog preduzeća.

Objasnili su da je razlog tome reorganizacija u kojoj se nalazi ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka, zajedno sa ostalim elektrodistributivnim preduzećima u Republici Srpskoj. Reorganizacija je neophodna zbog Zakona o električnoj energiji RS koji stupa na snagu 01.01.2021. godine.

-„Elektrokrajina“ i ostala elektrodistributivna preduzeća će u tom procesu prestati sa poslovima snabdijevanja (prodaje) električne energije svim kupcima uključujući i domaćinstva čije snabdijevanje će preuzeti novi javni snabdjevač. Elektrodistributivna preduzeća su u reorganizaciji dužna da „očiste“ potraživanja od kupaca za isporučenu električnu energiju, kako bi mogla nesmetano nastaviti rad u novoj organizacionoj formi operatora distributivnog sistema – objasnili su u ovom preduzeću.

Naglasili su da niti jedan uredni i redovni platiša ne može i neće biti isključen sa mreže, već će kako su naveli “prinudne mjere isključenja, kao i do sada, biti usmjerene prema potrošačima sa većim iznosima duga i dužim periodom neplaćanja”.

– Činjenica da 95 odsto kupaca redovno izmiruje račune za električnu energiju dodatno nas obavezuje da preduzimamo sve mjere naplate od onih koji izbjegavaju svoje obaveze.  Svim kupcima koji su iz objektivnih razloga imali kraće kašnjenje u plaćanju sa niskim iznos duga upućujemo izvinjenje zbog eventualnih neprijatnosti izazvanih dobijenim obavještenjem – kazali su u ovom preduzeću.

Napominju da je „Elektrokrajina“ u proteklom periodu nebrojeno puta iskazala osjetljivost prema socijalno ugroženim kupcima i izlazila im u susret u okviru svojih zakonskih ograničenja.

– Štaviše, „Elektrokrajina“ je javno predložila zakonsku zaštitu socijalno ugroženih kupaca, što je prihvaćeno od nadležnih institucija RS i ugrađeno kao posebno poglavlje u novi Zakon o električnoj energiji. Očekujemo da će se sa primjenom novog Zakona i usvajanjem pratećih podzakonskih akata sistemski početi rješavati i ova pitanja koja godinama opterećuju kako elektrodistributivna preduzeća tako i potrošače koji se nalaze u stanju socijalne potrebe – precizirali su u ovom preduzeću.

A.E.

Srpskainfo