LAKTAŠI, 23. oktobra – Informacija koju prenosimo sa FB profila “Policija zaustavlja”  tiče se “stikera” koje svi imamo na svojim automobilima.

Naime, na pomenutom profilu kažu: “Ako neko slučajno nije znao, u toku je i akcija na ‘stikere’, obavezno morate imati samo jedan stiker vezan za postojeću (tekuću) registraciju, više stikera na staklu je kažnjivo.”

44582947_765516363803255_7916922188903481344_o

Podstaknuti ovom “novošću”, odlučili smo potražiti i zakonske odredbe koje se odnose na ovu problematiku, i upravo iz tog razloga prenosimo sledeće:

(„Službeni glasnik BiH“, broj: 69/09) Na osnovu člana 215. stav 3. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BIH”, broj 6/06, 75/06 i 44/07), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini i policijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, donosi

PRAVILNIK O REGISTRIRANJU VOZILA:

a konkretno, kad je u pitanju STIKER, u ovom Pravilniku navedeno je:

Član 29. (Stiker naljepnica)

(1) Znak kojim se označava rok važnosti registracije vozila, ima oblik stikera naljepnice i isti izdaje nadležno tijelo sa rokom važenja od najduže godinu dana.

(2) Stiker naljepnica je pravougaonog oblika, izrađena od providnog materijala, sa motivima i poljima plavožute boje, dimenzija 45 mm x 60 mm i postavlja se: a) za putničke automobile sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla u gornjem desnom uglu, b) za ostala vozila koja imaju vozačku kabinu sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla u donjem desnom uglu,

(3) Stiker naljepnica za vozila koja nemaju prednje vjetrobransko staklo je pravougaonog oblika, izrađena od providnog materijala, sa motivima i poljima plavo-žute boje, dimenzija 30 mm x 20 mm i postavlja se na zadnjim registarskim tablicama iznad prve horizontalne linije.

(4) Vremenski period važenja registracije vozila označava se bušenjem odgovarajućih polja na stikeru.

 

Toliko o Zakonu. Nigdje se ne pominje broj dozvoljenih naljepnica na vjetrobranskom staklu.