LAKTAŠI, 04. februara – Svaki 20. uzorak hrane na tržištu BiH zdravstveno nije ispravan, procena je na osnovu ukupnog broja analiziranih uzoraka i onih za koje je utvrđeno da ne odgovaraju propisima.

Foto: V. Živojinović / RAS Srbija

Analiza Agencije za bezbednost hrane pokazala je da je od januara do septembra lane u BiH ukupno kontrolisano 29.287 uzoraka hrane, od čega je neodgovarajuće bilo njih 1.409.

Na mikrobiološke parametre analizirano je 22.126 uzoraka, među kojima 292 nisu bila u skladu sa važećim propisima.

U najvećoj meri reč je o mesu i proizvodima od mesa, složenim jelima i testu od žitarica, te proizvoda na njegovoj bazi.

Najčešći uzrok neispravnosti je bilo prisustvo aerobnih mezofilnih bakterija, enterobakterija, te salmonele.

Na fizičko-hemijske parametre ukupno su uzorkovana i analizirana 2.002 uzorka hrane, od čega 15 nije bilo u skladu s važećim propisima.

Uzrok neispravnosti je bilo prisustvo teških metala iznad propisane maksimalne dozvoljene koncentracije, a kategorije hrane kojima su najčešće pripadali neodgovarajući proizvodi su bili riba i riblji proizvodi, te dodaci ishrani.

U pomenutoj agenciji kažu za “EuroBlic” da u BiH, kao i u drugim zemljama, ne postoji apsolutna bezbednost hrane. Zbog toga se dešava da se, s obzirom na to da je hrana izložena različitim biološkim, hemijskim i fizičkim opasnostima u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije, zdravstveno neispravne namirnice nađu na tržištu. U tim slučajevima, sporna hrana se povlači ili opoziva.

– Povlačenje je uklanjanje zdravstveno neispravne hrane s tržišta, uključujući povlačenje iz maloprodaje. Sprovodi se kada se utvrdi da je hrana zdravstveno neispravna, te se može utvrditi da je ona u potpunosti u lancu distribucije, a nije došla do krajnjeg potrošača. Opoziv podrazumeva uklanjanje zdravstveno neispravne hrane s tržišta, uključujući onu koja je distribuisana do krajnjeg potrošača – ističe direktor ove agencije Džemil Hajrić.

Prema njegovim rečima, zdravstveno neispravna hrana, u zavisnosti od vrste, prirode i stepenu rizika, može imati različite kratkoročne ili dugoročne efekte po zdravlje potrošača.

– Zato se svaki slučaj mora posmatrati pojedinačno. Iz tog razloga, neizostavan deo modernih sistema bezbednosti hrane je procena rizika. Reč je o procesu utemeljenom na naučnoj proceni poznatih i potencijalnih nepovoljnih efekata na zdravlje ljudi, koji potiču od izloženosti opasnostima poreklom iz hrane. Procjena rizika je specifična i ovisi od toga radi li se o mikrobiološkim – ističe Hajrić.

Dodaje da agencija raspolaže zbirnim podacima o rezultatima laboratorijskih analiza koji se prikupljaju za potrebe procene rizika, što, međutim, ne uključuju informacije o tome odnosi li se određeni uzorak na hranu koja je proizvedena u BiH ili je uvezena.

S druge strane, podaci Inspektorata RS za 9 meseci prošle godine pokazuju da su u ovom periodu inspektori prilikom uvoza pregledali 54.970 pošiljki hrane. Uzeta su 2.563 uzorka, koji su dostavljeni na analizu ovlaštenim laboratorijama radi provere zdravstvene ispravnosti i kvaliteta.

– Na osnovu rezultata laboratorijskih analiza, u 15 slučajeva utvrđeno je da pošiljke hrane nisu ispunjavale propisane parametre zadravstvene ispravnosti i kvaliteta, te je zabranjen njihov uvoz. U većini slučajeva reč je o mesnim prerađevinama i konditorskim proizvodima poreklom iz Srbije – kaže portparol Inspektorata RS Dušanka Makivić.

Naglašava da je u prvom polugodištu 2017. republička inspekcija za hranu u unutrašnjem prometu naredila povlačenje i uništavanje 230 kilograma hrane.

– Reč je o hrani koja je bila neprikladna za ljudsku upotrebu, zbog isteklog roka, nepotpune deklaracije, te promena senzornih svojstava, odnosno trulenja – ističe Makivićeva.

Objašnjava da pored provere prateće dokumetacije pošiljke, inspektori pregledaju i izgled, miris, boju, deklaraciju, te uzorkuju hranu za laboratorijske analize, na principu procene rizika.

– Na primer, najveći rizik kod voća i povrća predstavlja nedozvoljena količina pesticida i teških metala i upravo su to parametri na koje se vrše analize ove vrste hrane – kaže Makivićeva.

Proizvodi povučeni iz prodaje

Lane su sa tržišta BiH, zbog povećane koncentracije aditiva sulfita koji je alergen, povučeni škampi škotskog dobavljača, kao i hrana za bebe do šest, te mleko za bebe do 12 meseci, zbog sumnje da sadrže štetne sastojke koji su opasni po zdravlje.

Iz prodaje je povučena i voćna kašica za bebe starije od četiri meseca, i to zbog ostataka sredstva za čišćenje koje sadrži hlor pronađeni u jednoj staklenki proizvoda.

Istu sudbinu doživele su i dečje kašice i voćni sokovi, nakon što je utvrđeno da sadrže nedozvoljene količine ostataka pesticide. Povučen je i topljivi sir koji je sadržao nedeklarisani konzervans.

 

Blic


Novum
Novum
Novum
Novum