perpetuum mobile

LAKTAŠI, 26. juli – Organizacija „Perpetuum Mobile – Centar za razvoj mladih i zajednice“ organizuje međunarodnu sutdijsku posjetu u cilju osnaživanja omladinskog sektora u Republici Srpskoj.

Kao rezultat sedmogodišnje saradnje sa omladisnkim organizacijama u Njemačkoj (Bavarska) ove godine organizuju studijsku posjetu za omladinske radnike iz Njemačke (Bavarska). Na studijskoj posjeti će učestvovati 13 omladinskih radnika sa Benediktbojern univerziteta, profesor na Benediktbojern univerzitetu, službenik za mlade grada Volfrachausen i menadžer omladinskog trening centra Konigsdorf u Njemačkoj.

U sastavu programa studijske posjete obići će omladinske organizacije i oranizacije za mlade iz banjalučke regije (Dom mladih, OC Zdravo da ste, OC Srbac, OC Laktaši, OC Romanovci), Vlasenica, Srebrenica i Bratunac kao i institucije vlasti (MPOS i Gradonačelnik grada Banja Luka).

Posjeta „Centru za djecu, mlade i porodicu“ Laktaši planirana je danas, 26. jula 2013. u 13 časova.

U Centru za djecu, mlade i porodicu Laktaši će biti prezentovan rad centra, te  ćemo predstaviti nove prostorije Omladinskog centra koji je smješten na novu lokaciju (Kozarska 5, preko puta Grafomarka).

Poslije obilaska Centru za djecu, mlade i porodicu, gostima će biti uručeni prigodni pokloni, zatim slijede pozdravi i odlazak posjetilaca.

Preuzeto sa: laktasi-info.com