LAKTAŠI, 04. februara – Unapređenje pronatalitetne politike, Vlada Republike Srpske planira da ostvari i većim obuhvatom predškolaca u tromjesečnom programu priprema, pred polazak u školu. O ovom programu u Laktašima su raspravljali direktori predškolskih ustanova iz cijele Republike Srpske.
Predškolska djeca - Foto: RTRS

Predškolska djecaFoto: RTRS

Ministartvo prosvjete i kulture Republike Srpske izdvojilo je ove godine veća budžetska sredstva za program pripreme djece pred polazak u školu, u cilju da ovim programom bude obuhvaćeno što više djece.

Cilj svakog vrtića i svake lokalne zajednice, kao i resornog ministarstva, je da što više djece bude obuhvaćeno pripremom pred polazak u školu – istakao je Vukomir Stanković, predsjednik Aktiva direktora predškolskih ustanova Republike Srpske.

U program će biti uključeno što više djece s obzirom da su ove godine obezbijeđena veća budžetska sredstva za realizaciju ovog programa.

– Očekujemo da će ove godine biti veći postotak djece u donosu na prošlu godinu kada je bio 47 odsto – rekla je Snježana Stojčić iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Da bi se realizovao plan u mnogim lokalnim sredinama potrebno je povećati smještajne kapacitet i renovirati predškolske ustanove. Opština Laktaši u tom pravcu je već realizovala niz aktivnosti.

Јedan od najvećih projekata koji smo realizovali u saradnji sa opštinom je otvaranje vrtića u Aleksandrovcu,a atrenutno radimo na proširenju kapaciteta vrtića u centru Laktaša –  naglasila je Nataša Trninić, direktorica Centra za za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši.

Izmjena zakona o predškolskom obrazovanju stvoriće uslove da cjelokupan program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koji traje od uzrasta šest mjeseci do polaska djece u školu, bude besplatan za djecu bez roditeljskog staranja i onu sa poteškoćama u razvoju.

 

RTRS