LAKTAŠI, 08. oktobra – Obilježavanje Međunarodne nedjelje djeteta koje predstavlja način da se ukaže na potrebu i obavezu poštovanja djece i zaštitu njihovih prava garantovanih Konvencijom o pravima djeteta, redovna je aktivnost u Javnoj ustanovi Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši.

 

Prema riječima direktorice vrtića Nataše Trninić, u ovoj nedjelji, mališani su učestvuju u brojnim aktivnostima, koje uprkos mjerama zaštite od virusa korona, imaju svoju draž, i svakako ostvaruju svoj cilj, koji je usmjeren na poznavanje svojih prava i obaveza, od “malih nogu.”

“Kao i svake godine Nedjelju djeteta smo obilježili značajnim aktivnostima, mada se tokom cijele godine treba voditi računa o pravima djeteta. Ove godine smo pod sloganom “Zdravo tijelo, vedar duh”, organizovali sportski dan, predavanje o higijeni i zdravlju, kreativne radionice za djecu, dan zdrave hrane u vrtiću, a naši vaspitači su za djecu pripremili i predstavu pod istim imenom. Aktivnosti se provode u sva tri vrtića, u Laktašima, Aleksandrovcu i Glamočanima, uz poštovanje svih preventivnih mjera.”

Iz ove Ustanove poručuju da je važno znati koja su dječija prava, kako ih ostvariti i kako djecu zaštititi. Svako dijete ima sva prava garantovana Konvencijom, bez obzira gdje živi, čime mu se roditelji bave, kojim jezikom govori, koje je vjere, da li je dječak ili djevojčica, ili ima smetnje u razvoju. Svako dijete ima pravo na život, opstanak i razvoj. Rođenjem stiče pravo na ime i državljanstvo. Dijete ima pravo da uvijek kaže svoje mišljenje, a drugi imaju obavezu da ga saslušaju i uzmu u obzir. Ima pravo da sazna sve što ga zanima i da kaže svoje mišljenje u vezi sa tim. Ukoliko dijete ima problema sa zdravljem ili smetnje u razvoju ima pravo da mu budu obezbijeđeni uslovi za kvalitetan život i jednakost sa drugima. Svakom djetetu treba biti dostupno školovanje, prema njegovim sposobnostima i mogućnostima. Dijete ima pravo na svoju kulturu, običaje i vjeru, i u tome niko ne smije da ga spriječava. I najvažnije, dijete ima pravo znati svoja prava.

 

Pod pojmom prava podrazumijevaju se prava koja su po svojoj prirodi ljudska i koja svako dijete ima bez obzira na to u kojoj državi živi, u kom političkom, kulturnom i ekonomskom okruženju i u skladu sa kakvim tradicijama, običajima i vjerovanjima se razvija. Prava djeteta su izraz priznanja međunarodne zajednice o postojanju posebnih potreba djece i utvrđena su Konvencijom o pravima djeteta usvojenom od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1989. godine.

Na pomenuta dječija prava podsjetio nas je i načelnik opštine Laktaši, Ranko Karapetrović, koji je posjetio mališane u vrtićima, i ovom prilikom razgovarao i sa predstavnicima i zaposlenima u JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši. Nisu izostali ni prikladni pokloni u vidu voća.

Kako smo navikli da svake godine obilježavanje Nedjelje djeteta ima i humanitarni karakter, i ove godine humanost ove Ustanove i njenih zaposlenih, nije izostala. U sklopu svih planiranih aktivnosti našla se i akcija prikupljanja pomoći za porodicu Gajić, iz Čardačana, o kojoj će više riječi biti nakon realizacije.