LAKTAŠI, 27. juna – U Neumu je održana Konferencija projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ u kojem uspješno učestvuje i opština Laktaši sa MZ Klašnice.

Konferencija je bila prilika za pregled analiza i preporuka za izmjene zakonskog okvira za unapređenje rada MZ, te primjene modela Nove vizije MZ u praksi. Na konferenciji su dodijeljena priznanja mjesnim zajednicama koje učestvuju u projektu kroz različite segmente.

Mjesna zajednica Klašnice je od Razvojnog Programa UN-a u BiH (UNDP BiH) dobila priznanje i zahvalicu za najveći broj učesnika foruma građana.

Ovo priznanje je pokazatelj da je Savjet mjesne zajednice, radio za dobrobit svojih građana i da su građani blagovremeno informisani o svemu, te da su aktivno učestvovali u odlukama.

Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, finansiraju Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a implementira UNDP.