LAKTAŠI, 16. aprila – Njemačko preduzeće u Laktašima ”Technics Programme Engineering” d.o.o. podnijelo je Gradu Laktaši zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za postrojenje za mašinsku obradu metala.


Riječ je o dogradnji postojećeg postrojenja  u naselju Mahovljani, na parcelama označenim kao k.č. broj: 73/2 74/1, 75, 76, k.o. Mahovljani.

Ukupna planirana bruto proizvodnja gotovih proizvoda iznosi oko 100 tona godišnje.

Kompanija je specijalizirana za strojnu obradu materijala pomoću CNC strojeva (tokarenje, glodanje, brušenje).

Fokusirani su na pojedinačne dijelove, male i srednje serije. Njihovi proizvodi se isporučuju širom Evrope putem provjerenih logističkih centara.

Kompanija ima 40-ak zaposlenih.