LAKTAŠI, 27. septembra  – Skupština opštine  Laktaši usvojila je danas izvještaj o izvršenju budžeta u prvih šest mjeseci ove godine u kojem se navodi da su ukupni budžetski prihodi 7.282.464 KM.
Ukupni rashodi u prvom polugodištu bili su 40,65 odsto u odnosu na godišnji plan i 81,30 odsto u odnosu na polugodišnji plan.

Načelnik opštine Laktaši Milovan Topolović istakao je da postoji problem punjenja opštinskog budžeta u odnosu na prethodnu godinu.

“Ako uporedimo ostvarenje redovnih prihoda u prvom polugodištu ove godine u odnosu na prethodnu godinu, primijetićemo manjak od 279.124 KM, prvenstveno zbog manjeg prihoda od indirektnih poreza”, rekao je Topolović.

Odbornici su razmotrili Informaciju o stipendiranju učenika i studenata na području opštine u školskoj 2012/2013. godini u kojoj se navodi da je ukupan broj stipendista u opštini Laktaši 368, za šta je iz budžeta izdvojeno 158.500 KM.

Usvojen je program rada zimske službe za sezonu 2013 – 2014. godina, kojim je utvrđena površina saobraćajnica, trotoara i javnih površina za gradsko područje Laktaša od 107.665 metara kvadratnih, dok su putni pravci za seosko područje opštine podijeljeni na tri područja u ukupnoj dužini od 126 kilometara.

Odbornici su usvojili informaciju o ostvarivanju prava u oblasti boračko-invalidske zaštite, zaključak o pristupanju aktivnostima na rekonstrukciji kotlova, izvještaj o investiranju javnih sredstava u prvih šest mjeseci ove godine i izvještaj o korištenju sredstava budžetske rezerve.

Usvojene su i odluke o davanju garancije za reprogram dugovanja preduzeću “Komunalac” i o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Laktaši, kao i prijedlozi rješenja o izboru skupštinskih komisija i odbora.