TRN, 15. januara – U skladu sa tradicijom unapređenja poslovanja i neprestanog širenja svoje poslovne mreže, NLB Razvojna banka je danas otvorila novu poslovnicu u Trnu, u ulici Cara Dušana 104.

Uvažavajući potrebe sve većeg broja komitenata, NLB Razvojna banka će otvaranjem ekspoziture u Trnu ponuditi mogućnost bržeg i efikasnijeg obavljanja svih bankarskih usluga komitentima.

U svjetlu konsolidacije NLB Grupe, NLB Razvojna banka, kao uspješna banka, nastavlja svoju orjentaciju posvećenosti stabilnosti poslovanja i očuvanju povjerenja kod komitenata. Zahvaljujući razvijenoj poslovnoj mreži, stalnim inovacijama i profesionalnom timu zaposlenih, banka ispunjava svoje dugoročne ciljeve i nastavlja da ostvaruje rast u svim oblastima poslovanja.

Ekspozitura u Trnu, kao 70. poslovnica NLB Razvojne banke, pružaće građanima i pravnim licima usluge platnog prometa, kreditnih aranžmana, izdavanja platnih kartica i savremenih elektronskih servisa banke. Pored navedenog, komitentima će biti na raspolaganju bankomat za podizanje gotovine 24 časa dnevno.