LAKTAŠI, 25. marta – Skoro 40 odsto mladih u Laktašima smatra da djeca i omladina u ovoj opštini ne žive u bezbjednom okruženju, zbog čega je, u saradnji sa lokalnom zajednicom, neophodno stvoriti podsticajnu sredinu obogaćenu sportskim i kulturnim sadržajima, rezultati su istraživanja “Mehanizam podrške prevenciji nasilja i smanjenju rizika od malog oružja”.

 

Predsjednik Skupštine opštine Laktaši Snježana Kelečević rekla je da je Programom rada Skupštine opštine planirano donošenje nove strategije omladinske politike, u koju će se uvrstiti neke od preporuka istraživanja, na osnovu kojih će biti doneseni i relevantni akcioni planovi.

 

Ona je izrazila zadovoljstvo zbog činjenice da se ovaj projekat realizuje u Laktašima i što se bavi mladima, iako je ova lokalna zajednica već prepoznatiljiva po pažnji koju poklanja ovoj populaciji.

 

Predstavnik istraživačke grupe iz Laktaša “Srednjoškolac” Nataša Brestovac rekla je da je istraživanje, koje je organizovala nevladina organizacija “DŽenesis projekat” u saradnji sa kancelarijom Unicefa u BiH i Švedskom agencijom za saradnju i razvoj, rađeno na uzorku od 90 mladih.

 

“Uočili smo da se razvojem prijateljskog duha među mladima može uticati na smanjenje vršnjačkog nasilja. Djeci i mladima nedostaju sportski tereni, sadržaji i prostorije namijenjene za različite sportske aktivnosti i zdravo odrastanje djece i omladine”, rekla je Brestovac.

 

Ona je ukazala na značaj saradnje u ovom poslu sa organima lokalne samouprave, ali i sa obrazovnim ustanovama.

 

U okviru projekta, neformalna grupa mladih “Srednjoškolac” predložila je Akcioni plan “Školsko dvorište – bezbjedno mjesto za druženje, igru, odrastanje i odmor”, kojim se predviđa obezbjeđenje sportskih sadržaja školskog dvorišta Područnog odjeljenja Osnovne škole “Desanka Maksimović” u Glamočanima, uz donaciju Unicefa BiH.