LAKTAŠI, 06. septembra – Vodovodom „Brdo“ Laktaši (tzv. Vodovod „Trišića brdo“), predviđeno je snabdijevanje vodom dio naselja Jakupovaca koji se naziva „Berića brdo“. Vodovod „Berića brdo“ Laktaši – Jakupovci sastoji se od distributivne vodovodne mreže.

vodovod

Na Vodovodu „Brdo“ Laktaši (tzv. Vodovod „Trišića brdo“) izgrađeno je 75 priključaka za domaćinstava, dok na Vodovodu „Berića brdo“ Laktaši – Jakupovci izgrađeno je 45 priključaka za domaćinstava, što ukupno iznosi 120 priključaka za domaćinstava ili 408 stanovnika.

Na Vodovodnom sistemu „Brdo“ Laktaši (tzv. Vodovod „Trišića brdo“) izgrađeno je ukupno 4,7 km vodovodne mreže sa pripadajućim čvorovima. Investiciona vrijednost Vodovoda „Brdo“ Laktaši (tzv. Vodovod „Trišića brdo“) sa izgradnjom kućnih priključaka iznosi 405.990,00 KM .

Na Vodovodnom sistemu „Berića brdo“ Laktaši – Jakupovci izgrađeno je ukupno 2,9 km vodovodne mreže sa pripadajućim čvorovima. Investiciona vrijednost Vodovoda „Berića brdo“ Laktaši – Jakupovci sa izgradnjom kućnih priključaka iznosi 169.299,00 KM.

Trenutno na oba vodovodna sistema priključeno je ukupno 59 korisnika, od čega 37 na  Vodovod „Brdo“ Laktaši (tzv. Vodovod „Trišića brdo“), a 22 na Vodovodni sistem „Berića brdo“ Laktaši – Jakupovci.

Zvanično puštanje u rad vodovoda u Laktašima najavljeno je za petak, 07.09.2018. godine, u 16.00 časova nakon čega će Komunalno preduzeće “Budućnost“ a.d. Laktaši vršiti priključke zainteresovanih korisnika na novoizgrađene vodovodne sisteme.

 

 

Izvor: Opština Laktaši