LAKTAŠI, 06. aprila – Zbog aktuelne epidemiološke situacije sa kojom se suočavamo gotovo već mjesec dana, i dalje su na snazi mjere zaštite i prevencije koje je donio Krizni štab za vanredne situacije opštine Laktaši. U skladu sa tim mjerama, i rad  u Javnoj ustanovi  Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši je obustavljen do kraja aprila.

Iz pomenute Ustanove kažu da  je Upravni odbor  JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Laktaši  donio Odluku da za  mjesec mart troškovi boravka djece iznose 70% od utvrđenog iznosa, a za mjesec april da se roditelji u potpunosti oslobode plaćanja troškova. 

vrtić