LAKTAŠI, 4. januara – Javni poziv za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za novorođeno dijete, raspisan je 3.1.2024. godine.


Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta predstavlja pravo roditelja, samohranog roditelja, staratelja ili usvojitelja djeteta na jednokratni novčani iznos za novorođeno dijete.

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta podnosi se po rođenju djeteta, a najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj je dijete rođeno.

Grad Laktaši dodjeliće jednokratnu novčanu pomoć za svako djete rođeno od 1.1.2024. godine.

Informacije o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć za novorođeno dijete mogu se dobiti u kancelariji broj 38. i 38a i na telefon broj 051/334-239 i 334-240.