LAKTAŠI, 19. marta – Imajući u vidu da su se pojavile određene nedoumice u sprovođenju Naredbe načelnika, broj 08-014-6/20 od 15.3.2020. godine kojom su propisane mjere u cilju zaštite stanovništa od “korona virusa“, a iste se sastoje u zabrani rada određenim subjektima i to trgovinama, ovim putem vršimo dodatno pojašnjenje:

Subjekti iz oblasti trgovine koji se bave veleprodajom sirovina, kancelarijskog materijala, repromaterijala, poluproizvoda, proizvoda i robe i iste isporučuju maloprodajama, građevinarstvu i prerađivačkoj industriji, ostaje na snazi, s tim da se mogu vršiti ugovorene i kontrolisane isporuke, u skladu sa preporukama za dezinfekciju i provođenje drugih mjera za sprečavanje širenja virusa COVID-19, a sve u cilju nesmetanog snadbijevanja subjekata kojima se vrši isporuka robe.

Opština Laktaši