LAKTAŠI, 03. maja – U manastirskoj crkvi Svetog Ilije u Krupi na Vrbasu, odmah s vrata, dočekaše me riječi koje tjeraju na razmišljanje… 

Krupa na Vrbasu

Postoje tri glavna razloga zbog kojih čovjek pada u RAZOČARANOST:
1. uslijed dugotrajnog prebivanja u grijehu
2. zbog poremećenosti svojih odnosa sa Bogom i ljudima oko sebe
3. zbog praznog života…

I uhvatismo se, u jednom razgovoru, baš ove treće odrednice.

PRAZNOG ŽIVOTA. 

“A šta je uopšte prazan život?”, uputi mi pitanje moj sagovornik.

Nakon par trenutaka ćutnje, odgovor mi se sam nametnuo.

“Život ispunjen danima, u kojima nisi učinio ni jedno dobro djelo. Danima u kojima jedeš, piješ, radiš, spavaš, a ne zazoveš 

Gospoda Boga niti jednom.

Danima koji ti prolaze u srdžbi i gnjevu, gordosti i pohlepi, bez samilosti i razumijevanja za potrebite.

Danima u kojima zaboravljaš šta je LJUBAV…prema bližnjem svom.

SVE JE TO PRAZAN ŽIVOT, brate moj!”

I zato…

Ne dozvoli sebi da budeš razočaran, i da ti život prolazi tek tako.

Uz detaljnu ispovijest, molitvu i rad, najbrže se izliječi duša od tuge. Kada osjetiš da si prihvaćen od Boga i ljudi, to je siguran znak da si izlječen, i da ti život ima smisla.

T.Đ.M.