LAKTAŠI, 22. maja – Rijeka Stupčevica se formira na padavinama područja Barlovaca i Bukovice i ima karakter bujičnog toka u proljeće i jesen kad se u kratkom vremenskom periodu usred obilnih padavina i topljenja snijega naglo poveća vodostaj što prouzrokuje plavljenje poljoprivrednog zemljišta, stambenih i poslovnih objekata.Ulijeva se u rijeku Vrbas na području katastarske opštine Trn. Dužina korita rijeke Stupčevice je 5.200 m, protiče kroz naselja: Trn i Bukovicu.

Stupčevica

Područje intervencije obuhvata donji dio toka rijeke Stupčevice u dužini oko 1.000m od ušća u rijeku Vrbas do mosta na regionalnom putu Banja Luka Laktaši. Potrebno je uraditi čišćenje korita Stupčevice od ušća do urađene regulacije sa ugradnjom kamene obloge u dužini od 862 m i na potezu od mosta na regionalnom putu R-480 Banja Luka-Laktaši (zatvoreni dio korita kod objekta za preradu mesa), riješiti pitanje protoka vode ispod pothodnika do početka regulacije urađene 2006. godine po pojektu iz 1996.godine.

pothodnik

Problem predstavlja i zatvoreni dio korita od mosta na gore navedenom putu do početka regilacije po projektu iz 1996. godine kao i propusti u Mlinarskoj ulici koji su postavljeni cca 50 m od ušća u Vrbas.

Takođe, kod velikih voda, a naročito u 2014. godini došlo je do taloženja nanosa i izdizanja dna korita što je za posljedicu imalo plavljenje stambenih i stambeno – poslovnih objekata.

Rijeka Stupčevica je recipijent oborinskih voda sa brze ceste i okolnih parcela što dodatno otežava situaciju pri visokom vodostaju.

U ovom momentu, u okviru projekta “Jačanje uloge Mjesnih zajednica u BIH”, počela je sanacija podhodnika u Trnu, koji se nalazi uporedo sa Stupčevicom. Projekat sufinansira opština Laktaši, a uskoro se očekuje i nastavak radova na uređenju korita Stupčevice.

podvoznjak1