Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti kojim se želi dodatno unaprijediti sistem dječije zaštite u Republici Srpskoj, prvenstveno njegov pronatalitetni karakter.

Za svaku bebu po 500 KM iz budžeta: Vlada Srpske uvodi dodatak i za prvo dijete
FOTO: ZORAN ILIĆ/RAS SRBIJA

Ovim zakonom predlaže se povećanje finansijskih izdvajanja na ime prava na pomoć za opremu novorođenčeta, kao i proširenje obuhvata pravom na dodatak na djecu i na prvo dijete.

Prema Prijedlogu zakona, iznos pomoći za opremu novorođenčeta, koja se isplaćuje za svako novorođeno dijete u porodici u Republici Srskoj, povećava se sa sadašnjih 250 КM na 500 КM. Takođe, Prijedlogom zakona uvodi se dodatak na djecu za prvo dijete u porodici u visini od 18 odsto od najniže plate u Republici Srpskoj, a što će iznositi 97,20 КM.

Imajući u vidu socijalno-ekonomske uslove života porodica postojećih korisnika dodatka na djecu, predlaže se i povećanje davanja za ostvarivanje ovog prava za drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu iz osjetljivih kategorija, čime bi se olakšao dio ekonomskog tereta podizanja djece u ovim porodicama. Prijedlogom zakona se predviđa nominalno povećanje iznosa dodatka na djecu za drugo i četvrto dijete za po 100 odsto u odnosu na sadašnji iznos, što će iznositi po 97,20 КM. Predviđa se i povećanje iznosa dodatka na djecu za treće dijete na iznos od 26 odsto od najniže plate u Republici Srpskoj, odnosno 140,40 КM, kao i dodatka na djecu za osjetljive kategorije djece na iznos od 32 odsto od prosječne plate, a što će nominalno iznosti 172,80 КM.

Takođe, donošenjem ovog zakona, predviđeno je povećanje iznosa naknade za pomoć roditelju-njegovatelju ili njegovatelju sa sadašnjih 25 odsto od osnovice, odnosno najniže plate u Republici u prethodnoj godini, na iznos od 100 odsto od osnovice, te će ova naknada iznositi 540 КM. To predstavlja neposrednu finansijsku podršku porodici u kojoj odrasta dijete sa smetnjama u razvoju.

Zakon treba da stupi na snagu od 1. januara 2022. godine.

Srpskainfo