LAKTAŠI, 24. novembra – Višemilionska ulaganja u poboljšanje uslova rada u laktaškim osnovnim školama, doprinijelo je povećanju broja učenika i odličnim rezultatima u učenju.

Osnovna-skola-u-Trnu-foto-Milan-Pilipovic

To je naglašeno u informaciji o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja na području opštine Laktaši, koja je usvojena na nedavnoj sjednici Skupštine opštine.

Najviše poslova odnosi se na izgradnju ili sanaciju fiskulturnih sala, krovova, zamjenu dotrajale stolarije, uređivanje sanitarnih čvorova, sanaciju postrojenja i instalacija za grijanje, krečenje prostorija, uređivanje terena za sportske aktivnosti…

– Renovirana je zgrada centralne škole u Laktašima te objekti područnih škola u Klašnicama i Kriškovcima. Zamijenjena je kompletna stolarija, urađena fasada, zamijenjen krov škole u Slatini. Uređeno je takođe školskog dvorište u Boškovićima. Na školskom objektu u Trnu postavljeni su izolacija i fasada, ugrađena stolarija, instalisan kotao za grijanje. Objekat područne škole u Glamočanima je saniran – nagalašavaju u opštinskom Odjeljenju za društvene djelatnosti.

Ističu da je školski namještaj u centralnim školama solidan dok je u većini područnih škola, uslijed dugotrajnog korištenja, u lošijem stanju. Novcem iz budžeta i donacijama Vlade RS planiraju nove projekte.

– U pojedinim osnovnim školama je manjak prostora i opreme. To je najizraženije u Trnu i Laktašima, te područnim odjeljenjima u Kriškovcima, Klašnicama i Drugovićima – naglašeno je na zasjedanju Skupštine u Laktašima.

Prioriteti u razvoju školstva, ističe Ranko Karapetrović, načelnik Laktaša, usmjereni su na stvaranje uslova za veći stepen bezbjednosti učenika, podizanju kvaliteta nastave, svijesti o značaju fizičkih aktivnosti, osavremenjavanju nastavnog procesa uvođenjem novih metoda i modela.

Foto: Milan Pilipović/RAS Srbija

 

– Organizaciju vaspitno – obrazovnog procesa prilagođavamo savremenim uslovima, uz korištenje novih pristupa obrazovanju. To smo stavili na primarno mjesto u našoj sredini – kaže Karapetrović.

Inače, osnovno obrazovanje na području ove opštine organizovano je u četiri centralne škole plus pet područnih.

 

To su „Mladen Stojanović” sa područnim odjeljenjima u Kriškovcima i Klašnicama, OŠ „Holandija” Slatina sa područnim odjeljenjima u Boškovićima i Drugovićima, OŠ „Georgios A. Papandreu” Aleksandrovac i OŠ „Desanka Maksimović” Trn sa područnim odjeljenjem u Glamočanima.

U prošloj školskoj godini osnovnu školu na cijelom opštinskom području pohađalo je 3.342 učenika. Pokazan je visok stepen znanja što potvrđuju podaci iz školskih dnevnika, navedeno je u izvještaju dostavljenom lokalnom parlamentu. Prolaznost je stotinu odsto što znači da nije bilo ponavljača, a srednja ocjena je u rasponu od 4.00 u Aleksandrovcu do 4,18 u OŠ „Desanka Maksimović“ Trn.

Foto: Milan Pilipović/RAS Srbija

 

U tekućoj školskoj godini u prvi razred osnovne škole na području upisano je 325 učenika. U laktaškoj školi jesenas je upisano 95 učenika što je za 27 odsto manje nego prethodne godine.

Međutim, u ostalim školama upisni trend je pozitivan. U Slatini je upisano 46 prvaka što je više nego u prošloj godini te Aleksandrovcu gde je 68 prvaka takođe nadmašilo prošlogodišnju brojku. Trn je sa 116 prvaka na nivou dosadašnjeg broja.

Vijek i po škole u Drugovićima

Bivši i sadašnji učenici, nastavnici i mještani Drugovića obilježili su  150 godina od izgradnje škole i početka nastave, koja nije prekidana ni u ratnim vremenima. Oni su u monografiji „Svjetiljka uništila mrak” koju su predstavili na velikoj i bogatoj svečanosti smjestili mnoga svjedočanstva, dokumente, sjećanja u riječi u slici.

Za­slu­gom Va­se Pe­la­gi­ća da­vne 1868. go­di­ne u ovom la­kta­škom se­lu otvo­re­na je prva „Srpska na­ro­dna ško­la“.

 

Srpskainfo