LAKTAŠI, 25. decembra – Skupština opštine Laktaši usvojila je Rebalans budžeta za tekuću godinu, te Budžet za 2015. godinu u iznosu od 16.850.000 KM sa pratećim programima.

Načelnik opštine Laktaši Miroslav Kodžoman rekao je novinarima da će usvojeni budžet biti osnova za dalji rad opštinske uprave.

Prema njegovim riječima, usvajanjem budžeta stvoreni su preduslovi za nesmetano funkcionisanje naredne godine, saopšteno je iz kabineta načelnika opštine Laktaši.

Odbornici Skupštine opštine Laktaši usvojili su i godišnje programe rada i finansijske planove javnih ustanova za 2015. godinu koji se u potpunosti ili djelimično finansiraju iz budžeta lokalne zajednice.

“Posebno je značajno usvajanje Odluke o osnivanju poslovne zone Aleksandrovac u skladu sa važećim propisima i preporukama nadležnog ministarstva čime se opština opredeljuje za stvaranje povoljne investicione klime i privlačenje investicija”, rekao je Kodžoman nakon zasjedanja.