LAKTAŠI, 15. februara – Načelnik Laktaša Miroslav Bojić razgovarao je sa v.d. direktorom Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Draganom Stankovićem, v.d. direktorom preduzeća „Putevi Srpske“ Davorom Kostreševićem o rehabilitaciji putnih pravaca Klašnice – Prnjavor i Klašnice – Gradiška.


Na sastanku je bilo riječi i o rješavanju imovinsko – pravnih odnosa na području Laktaša gdje je u toku ove godine planirana izgradnja kružnih raskrsnica.

Na sastanku je zaključeno da je popis nepokretnosti završen u šest katastarskih opština, da je u toku zavšetak kontrole popisanih opština i da su za katastarske opštine Jakupovci i Laktaši dostavljeni podaci.

Dogovoren je dalji popis i naglašeno da RUGIP priprema podatke za terenski popis nepokretnosti katastarske opštine Slatina.

Bilo je riječi i o katastarskom premjeru, koji je na području Laktaša započet prošle godine u katastarskim opštinama Trn i Glamočani, a dogovorena je i digitalizacija 15 katastarskih opština.

Zaključeno i da su radovi premjera u toku i da timovi svakodnevno vrše premjer na terenu.

Na sastanku je analizirana i dinamika osnivanja katastra nepokretnosti na području Laktaša, koja je ocjenjena zadovoljavajućom.

Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, a dogovorene su i smjernice za implementaciju projekata i saradnju u narednom periodu.