LAKTAŠI, 13. aprila – Danas je održana 14 sjednica Skupštine opštine Laktaši, a na dnevnom redu našlo se 48 tačka.


Predsjednik Skupštine opštine Laktaši Saša Popović izjavio je da današnja sjednica ima jedan vid svečanog karaktera.

Predložena su preduzeća, pojedinci i druga lica za dodjelu priznanja povodom dana opštine koji predstoji 23. aprila, a ove godine će se obilježiti 25. aprila svečanom akademijom u JU Centru za kulturu i obrazovanje Laktaši.

On je potvrdio da će priznanje ”Zlatni cvijet mladosti” dobiti Tanja Knežević,  učenica devetog razreda iz OŠ „Desanka Maksimović“ u Trna za ostvareni uspjeh u školovanju.

Načelnik opština Laktaši Miroslav Bojić izjavio je da su usvojeni izvještaji o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave opštine Laktaši za 2021. godinu, što podrazumijeva da se radilo kvalitetno i u interesu građana.

Bojić je naveo da je jako važno i usvajanje Plana kapitalnih ulaganja za 2022. godinu, u okviru kojeg posebno treba izdvojiti izgradnju srednjoškolskog centra u Laktašima.

On je rekao da se trenutno vrši izrada glavnog projekta za srednjoškolski centar, te da bi do kraja maja trebao biti završen i projekat i građevinska dozvola. Očekuje se da će se, uz pomoć Vlade Republike Srpske, krenuti u izgradnju škole krajem ove godine.

”Ono što je jako bitno i to što smo se osvrnuli na plan JP Putevi RS, kojim je predviđena izgranja dva magistralna puta, to su Klašnice – Gradiška i Klašnice – Prnjavor, što je izuzetno značajno za našu opštinu”, rekao je Bojić.

Načelnik je posebno istakao usvajanje Odluke o utvrđivanju posebnog interesa, na osnovu koje opština Laktaši dodjeljuje zemljište preduzeću „MAHLE Electric Drives Bosnia“ d.o.o. Laktaši u Proizvodno-poslovnoj zoni Aleksandrovac za izgradnju poslovnog kompleksa.

Izgradnjom ovog objekta preduzeće će zapošljavati preko 700 radnika.

”Opština Laktaši ove godine očekuje inveticije u vrijednosti oko 20.000.000 KM, što predstavlja jedan od najvećih investicionih ciklusa poslije rata na području opštine”, istakao je Bojić.