LAKTAŠI, 26. decembra – Keks koji je vraćen sa hrvatske granice zbog sumnje u prekoračenost indikativnog limita za akrilamid delom je uništen, dok će preostali deo takođe biti uništen.

Foto: Milan Pilipović / RAS Srbija

Ovo je “EuroBlicu” potvrdio direktor Agencije za bezbednost hrane, Džemil Hajrić.

On je rekao da je ukupna količina keksa, a za čije je utvrđivanje sledivlosti bila nadležna Inspekcija za hranu Republike Srpske, neškodljivo uništena uz prisustvo inspektora za hranu.

– Kada je reč o proizvodima čiju je sledivost utvrđivala Federalna uprava za inspekcijske poslove, ukupna količina ovih proizvoda je u skladištu subjekta u poslovanju sa hranom, odnosno nije dostupna na tržištu krajnjim potrošačima i biće neškodljivo uništena – objasnio je Hajrić.

On je podsetio da, u vreme odbijanja s granice, u Hrvatskoj, kao ni u BiH, zakonodavstvom nisu bile propisane najveće dopuštene količine akrilamida u ovim proizvodima.

 

Blic