LAKTAŠI, 07. septembra – Proveli smo jedno zanimljivo veče “U razgovoru sa…” gospođom Snježanom Kelečević, kandidatom OO SNSD Laktaši za Narodnu skupštinu Republike Srpske na predstojećim opštim izborima u oktobru.

41000677_146776269587773_3799342054455115776_n

Snježana Kelečević, rođena 09.11.1963.godine, živi u Laktašima. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Poslanik je u aktuelnom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, sa prethodnim dugogodišnjim iskustvom u oblasti ekonomije, i na mjestu predsjednice Skupštine opštine Laktaši. Udata, majka dvije kćerke. U okviru opštinske organizacije SNSD Laktaši obnaša funkciju predsjednice Aktiva žena socijaldemokrata Laktaši.
“Glas Laktaša”: Kada bi Vas neko, ko je stranac i ko uopšte ne poznaje Ustav Republike Srpske, upitao kako funkcioniše Narodna skupština Republike Srpske, šta biste mu odgovorili? Šta je ono na što biste Vi lično obratili pažnju, u konkretnom radu Narodne skupštine?

Zakonodavnu vlast u Republici Srpskoj vrši NSRS i Vijeće naroda. Zakoni i drugi propisi koje izglasa NSRS,a koji se tiču pitanja vitalnog nacionalnog interesa bilo kojeg od konstitutivnih naroda stupaju na snagu tek nakon usvajanja u Vijeću naroda. NSRS ima 83 poslanika koji se biraju neposredno na izborima tajnim glasanjem.Sjednice Narodne skupštine saziva i predsjedava im predsjednik Skupštine. Predsjednik Skupštine dužan je sazvati sjednicu na zahtjev 1/3 narodnih poslanika, predsjednika Republike i Vlade. NSRS odlučuje većinom glasova svih narodnih poslanika, ako Ustavom nije predviđena posebna većina. Pravo predlaganja zakona,drugih propisa i opštih akata imaju Predsjednik, Vlada, svaki narodni poslanik ili najmanje 3.000 birača. Sjednice Skupštine se održavaju u skladu sa Poslovnikom o radu NSRS.

Poslanici učestvuju u radu sjednice na način da se pripremaju po određenim tačkama na osnovu skupštinskih materijala ili vlastite inicijative i na osnovu stručnih kvalifikacija, iskustva i „glasa naroda“ daju svoj doprinos donošenju dobrih zakonskih rješenja. Smatram da poslanici mogu značajno uticati na donošenje kvalitetnih Zakona jer dolaze iz različitih oblasti, obogaćeni iskustvom i osluškuju svakodnevne probleme. Ono što mi se ne dopada u radu parlamenta jesu neprikladna retorika, vrijeđanja, svađe i često puta udaljavanje od dnevnog reda te ponekad prekidi , traženja pauza a znalo se dešavati da cijeli dan ostanemo na povredama poslovnika. Smatram da svaki narodni poslanik treba preuzeti odgovornost za efikasniji i efektniji rad u parlamentu i time čuvati ugled institucija.

“Glas Laktaša”: Vlada Republike Srpske usvojila je još 2015.godine prijedlog izmjena i dopuna seta zakonskih rješenja i akcioni plan za suzbijanje “sive ekonomije”. Koje su to konkretne mjere bile? Da li su  se u međuvremenu otvorile još neke teme o kojima bi se dalo raspravljati?

U skladu sa usvojenim Programom ekonomskih reformi donijeli smo set zakona u svrhu suzbijanja sive ekonomije. Osnovne mjere su sprečavanje obavljanja neregistrovane djelatnosti, rada na crno, legalizacija prometa preko fiskalnih kasa, zabrana osnivanja preduzeća za vlasnika koji ima neizmirenih obaveza za poreze te unapređenje finansijske discipline. Kao rezultat provođenja ovih mjera jeste povećan broj prijavljenih radnika, povećanje budžetskih prihoda te smanjenje nelojalne konkurencije. U nastavku provođenja reformi planirane su aktivnosti u smislu pojednostavljenje i ubrzavanje procedura kod osnivanja preduzeća-onlajn registracija, ukidanje administrativnih barijera i elektronsko uvezivanje, unapređenje oblasti prostornog planiranja,uspostavljanje registra parafiskalanih nameta  u cilju analize i ukidanja istih, te reforma inspekcijskih organa.

 

“Glas Laktaša”: Republika Srbija uspešno privodi kraju sprovođenje trogodišnjeg programa fiskalne konsolidacije kroz Aranžman iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom. Vrlo ozbiljno su pristupili tome… Kakvo je stanje kod nas? Koji su to prioriteti u narednom  periodu koji bi doveli do finansijske discipline i fiskalne stabilnosti ? Da li je donošenje zakona u cilju povećanja finansijske discipline i fiskalne stabilnosti dovoljno?

Donijeli smo zakon o fiskalnoj odgovornosti, zakon o internim kontrolnim postupcima u javnom sektoru, rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama u svrhu poboljšanja finansijske discipline i fiskalne stabilnosti. Međutim da bi se očuvala fiskalna stabilnost neophodne su  sistemske mjere kojima se već pristupilo kroz Akcione planove u provođenju ekonomskih reformi koje je usvojila Vlada RS. Započeta restruktuiranja javnih preduzeća a na prvom mjestu „Željeznice Republike Srpske“, zatim reforma zdravstvenog sistema u cilju finansijske održivosti zdravstvenih institucija, dalji rast privredne aktivnosti i rast BDP, tendencija  smanjenja javnog duga u odnosu na BDP,planirana reforma tržišta rada i penzionog sistema će dovesti do dugoročne finansijske stabilnosti. Isto tako softverska modernizacija Poreske uprave, Uprave za indirektno oporezivanje i javnih usluga , jačanje pravosudnog sistema i institucija kako bi podržale rast vođen privatnim sektorom, te uvođenje strožih bonitetnih zahtjeva bankarskog poslovanja će direktno uticati na uvođenje veće finansijske discipline. Vlada RS je je odlučna u provođenje sistemskih mjera za očuvanje fiskalne stabilnostii  i nastavak provođenja ovih mjera značajno će doprinjeti makroekonomskoj stabilnosti, konkurentnosti privrede te otvaranju novih radnih mjesta.

 

“Glas Laktaša”: Kažite nam kakvo je Vaše mišljenje kad su u pitanju jačanje realnog sektora,podsticaji u privredi,podizanje kvaliteta investicionih ponuda u poslovnim zonama?

Osnovni cilj Vlade RS postavljen reformskom agendom jeste proces oporavka privrede i modernizacija ekonomije koji treba da generišu stabilan ekonomski rast. Provođenje zacrtanih mjera reforme direktno utiču na dugoročno održiv sistem javnih finansija,smanjenje javne potrošnje što ostavlja prostor za podršku realnom sektoru i  postepeno rasterećenje privrede fiskalnim i parafiskalnim nametima. Ulaganje u javne investicije , efikasnost javnih usluga uvođenjem e uprave, povezivanje obrazovanja i tržišta rada te povoljne kreditne linije od strane IRB predstavljaju značajnu podršku razvoju privrede. Direktni podsticaji u poljoprivredi u 2018 godini iznose 71 mil. i veći su za 18% u odnosu na 2017 godinu, zatim projekat navodnjavanja doprinosi bržem razvoju poljoprivrede. Smatram da u narednom periodu treba posebnu pažnju posvetiti opremanju i otvaranju poslovnih zona kao mjesta koja imaju svu potrebnu infrastrukturu i logistiku i predstavljaju privlačna mjesta za ulagače.

“Glas Laktaša”: Postoje li konkretne mjere za povećanje zaposlenosti i sufinansiranje zapošljavanja (posebne mjere za zapošljavanje demobilisanih boraca, mladih, žena)?

 U toku je realizacija Programa zapošljavanja i obezbjeđeno je 42 miliona za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja kao direktan podsticaj privredi za održavanje postojećih radnih mjesta i kreiranje novih. Svi poslodavci u privredi koji su zaposlili lice sa evidencije za nezaposlene u 2017 godini imali su pravo prijaviti se na konkurs i tražiti isplatu podsticaja u visini isplaćenih poreza i doprinosa. U okviru Programa podrške zapošljavanju i samozapošljavanju predviđena su sredstva za ciljne kategorije nezaposlenih i to: žene žrtve porodičnog nasilja, žene iz ruralnih sredina i nezaposleni kojima nedostaje do 3 godine staža osiguranja za sticanje uslova za starosnu penziju. Takođe programom su obuhvaćeni demobilisani borci, djeca poginulih boraca, RVI, mladi sa VSS u statusu pripravnika i Romi.

“Glas Laktaša”:  Aktivna ste članica udruženja “Osmjeh žene” Laktaši i predsjenica Aktiva žena socijaldemokrata Laktaši. Na šta ste posebno ponosni kad je u pitanju ova sfera Vašeg života?

Meni je posebno zadovoljstvo što okupljamo veliki broj žena sa područja naše opštine, što su žene aktivne, spremne da svoje vrijeme posvete zajedničkom radu a i izletima i druženju, a kada su  humanitarne akcije u pitanju žene nesebično učestvuju. Aktiv žena SNSD zajedno sa udruženjem „Osmjeh žene“ iz Laktaša je pored humanitarnog rada provodi aktivnosti u cilju ekonomskog osnaživanja žena pogotovo iz ruralnih sredina, pa su žene učestvovale u nekoliko projekata: plastenička proizvodnja, pčelarstvo, opančarstvo, očuvanje starih zanata, pripremanje tradicionalnih jela.

 

“Glas Laktaša”: Svima nam je poznato da je humanost odlika koja krasi pomenuto Udruženje, a ovih dana primjetili smo da je u toku humanitarna akcija prikupljanja školskog pribora, kao i  besplatni mamografski pregledi za žene. Možete li nam reći nešto više o tome?

Završile smo humanitarnu akciju prikupljanja i podjele đačkih torbi sa školskim priborom za 250 đaka sa područja naše opštine. Cilj je bio da pomognemo porodicama sa više djece, samohranim roditeljem, nezaposlenim odnosno porodicama u stanju socijalne potrebe te izmamimo osmjeh sa tih malih dječijih lica. Trenutno provodimo aktivnost besplatni mamografski pregled za 320 žena i 100 papa testova, a sve u cilju prevencije i zaštite zdravlja žena. Za provođenje ovih aktivnosti imamo podršku naše predsjednice Vlade gosp.Željke Cvijanović, načelnika opštine, rukovodstva SNSD te naših donatora. Mislim da svi zaslužuju posebnu zahvalnost za ove humane aktivnosti.